kt0033 p01 Карта Община ТРОЯН
Община ТРОЯН - туристическа карта
Мащаб 1:70 000
Вид: туристическа; дипляна
Формат: 70/100 cm, сгънат 12/22 cm
Издател: КартПроект ЕООД

 

    Картата е изработена по поръчка на Община Троян и обхваща територията на Община Троян и части от териториите на съседните общини.
    Туристическата карта на Община Троян представя подробна общогеографска информация за една от най-красивите части на Централна Стара планина - Троянския Балкан. В помощ на потребителите, релефът е изобразен чрез подходящо комбиниране на хоризонтали, светлосенки и хипсомерия, с което е постигнато триизмерно възприятие на релефните форми. Специално внимание е отделено на проходимостта на територията, като за целта пътната мрежа е представена чрез 5 класа шосета, два класа почвени пътища и един клас пещеходни пътеки. Всички туристически маршрути са представени чрез цвета на тяхната маркировка. Любителите на историческите приключения може да преминат през Троянския проход по трасето на римския път Виа Траяна и се възхитят на "магистралата", от която има запазени участъци, които почти 2000 г. устояват на времето и на човешката дейност. Специално внимание е отделено на защитените територии. Подробно са обозначени границите на Национален парк Централен Балкан и на седемте резервата в обхвата на картата, както и природните забележителности и защитени местности.
    Картата подпомага избора на драгия посетител на Община Троян за практикуване на здравен, балнеоложки и спа-туризъм, пешеходен, конен и велотуризъм, поклоннически, исторически, културен и селски туризъм.
    Изданието е незаменим пътеводител на жителите и гостите на Община Троян, като предлага детайлна геопространствена информация за природните дадености и туристическия потенцил на Троянския Балан.
    Картата е финансирана от туристическия данък на Община Троян и се разпространява безплатно от общината.

 

kt0033 p01 kt0033 p02  kt0033 p03  kt0033 p04  kt0033 p05  kt0033 p06  kt0033 p07  kt0033 p08