kt0032 p01 Родопски дял Алабак – туристически локации Варвара, Велинград, Юндола
Мащаб: 1:40 000
Вид: туристическа; дипляна
Формат: 70/100 cm, сгънат 12/22 cm

 

     Родопският дял Алабак е разположен в северозападната част на планината, между долините на реките Яденица на запад, Абланица на юг, Чепинска на изток и Горнотракийската низина на север.
     Основни изходни пунктове за посещение на дял Алабак са Юндола, Велинград, Драгиново, Варварски минерални бани, Варвара, Симеоновец, Семчиново и Белово, където се предлагат множество места за настаняване.
     В карта „Родопски дял Алабак – туристически локации Варвара, Велинград, Юндола“ са представени 17 маркирани пешеходни маршрута и 36 маркирани вело сегмента, които могат да бъдат комбинирани в разнообразни маршрути с различна продължителност и ниво на трудност. Цветът на всеки вело сегмент указва неговото ниво на техническа трудност. Представен е голяма част от маршрута на родопската теснолинейка Септември – Добринище, който преминава през живописното дефиле на река Чепинска, върви край река Абланица, след което се отправя към най-високо разположената жп гара на Балканския полуостров - гара Аврамово (1267 m). От там теснолинейката продължава към Якоруда, откъдето се отправя към крайната дестинация - гара Добринище.
     Картата представя цялостния туристически потенциал на района. Родопски дял Алабак е чудно красив и крие много богатства. Сред местата за посещение се открояват скални светилища, могилни комплекси, средновековни крепости, множество живописни скали и природни забележителности.

     Обхват: Родопски дял Алабак.
     В картата ще намерите:
• богата информация за туристически хижи и заслони, защитени територии, природни забележителности, исторически обекти и др. в района на Родопски дял Алабак;
• всички пешеходни и вело маршрути с цвят на маркировката.
Заявител: сдружение "Байкария" и сдружение „Алабак“.
Картата бе представена на Международна картографска изложба в гр. Флоренция, Италия, част от 30-тата Международна картографска конференция 14-18 декември 2021 г.

 

kt0032 p01 kt0032 p02  kt0032 p03  kt0032 p04  kt0032 p05  kt0032 p06  kt0032 p07  kt0032 p08