Десетте планински първенци на България Десетте планински първенци на България
Мащаб: 1:70 000 - 1:150 000
Вид: туристическа; дипляна
Формат: 50/70 cm; сгънат 8/14 cm

 

Обхват: Отделни карти на десетте най-високи върхове на планини на територията на Р. България. Мащабът е различен мащаб за отделните карти.

Картата е изработена по поръчка на БТС и представя с отделни карти подходите и изградената туристическа инфраструктура към 10-те планински първенци на Р. България: вр. Мусала – 2925 м (Рила), вр. Вихрен – 2914 м (Пирин), вр. Ботев – 2376 м (Стара планина), Черни връх – 2290 м (Витоша), вр. Руен – 2251 м (Осоговска планина), Гоцев връх – 2212 м (Славянка), вр. Голям Перелик – 2191 м (Родопи), вр. Радомир – 2029 м (Беласица), вр. Руй – 1706 м (Руй), вр. Богдан – 1604 м. (Средна гора). Картите са подкрепени с текстова информация и снимков материал. Посочени са местата, където може да се получи печат удостоверяващ изкачването на всеки връх.

Езиково изпълнение на картата: български език и транслитерация на латиница на основните географски наименования. Легендата е на български и  английски език.

Десетте планински първенци на България Десетте планински първенци на България Десетте планински първенци на България

Осоговска планина Осоговска планина
Мащаб: 1:50 000
Вид: туристическа; дипляна
Формат: 70/100 cm; сгънат 12/22 cm

 

Обхват: Географската област на Осоговска планина. Картата е изработена по поръчка на БТС, като трансграничнен проект, обхващащ географските граници на Осоговска планина.

В картата ще намерите:
  • актуална, точна и подробна информация за територията и туристическата инфраструктура;
  • всички туристически маршрути с цвят на маркировката и времетраене на преходите;
  • граници на защитени територии.

Езиково изпълнение на картата: за територията на България - български език и транслитерация на латиница; за територията на Р. Македония -  македонски език и транслитерация на латиница. Легендата е на български, македонски и  английски език. Текстовата информация е на български, македонски и английски.

Осоговска планина Осоговска планина

Осоговска планина - стенна карта Осоговска планина
Мащаб: 1:50 000
Вид: туристическа; стенна
Формат: 124/100 cm
Заявител: Български туристически съюз

 

Обхват: Географската област на Осоговска планина. Картата е изработена по поръчка на БТС, като трансграничнен проект, обхващащ географските граници на Осоговска планина.

В картата ще намерите:
  • актуална, точна и подробна информация за територията и туристическата инфраструктура;
  • всички туристически маршрути с цвят на маркировката и времетраене на преходите;
  • граници на защитени територии.

Езиково изпълнение на картата: за територията на България - български език и транслитерация на латиница; за територията на Р. Македония - македонски език и транслитерация на латиница. Легендата е на български, македонски и английски език. Текстовата информация е на български, македонски и английски.

Осоговска планина - стенна карта

Странджа

Странджа
Мащаб: 1:200 000
Вид: туристическа; дипляна
Формат: 70/100 cm; сгънат 12/22 cm

 

Обхват: Географската област на планина Странджа. Картата е изработена по поръчка на Община Малко Търново в изпълнение на Проект „Трансгранично сътрудничество България – Турция”. Тя обхваща географските граници на планината Странджа и отразява туристическия потенциал и изградената туристическа инфраструктура на територията на Р. България и Р. Турция. Картата цели да представи Странджа от двете страни на границата като единна дестинация. На гърба на картата със снимки и текстов материал са представени атрактивни туристически обекти в общините Малко Търново, Царево, Приморско, Средец (България) и Къркларели (Турция).

Езиково изпълнение на картата: за територията на България  - български език и транслитерация на латиница на основните географски наименования; за територията на Турция - турски език. Легендата е на български,  английски и турски език. Текстовата информация е на български, английски и турски.

Странджа Странджа

Троян - табло

Троян
Мащаб: 1:6 000
Вид: туристическа; външно информационно табло
Формат: 110/160 cm
Заявител: Община Троян

 

В картата ще намерите:
  • пълна информация за територията на гр. Троян и туристическата инфраструктура на района;
  • списък на всички улици;
  • администативните, културни и стопански обекти;
  • важни телефонни номера.

Езиково изпълнение на картата: български език и транслитерация на латиница на основните географски наименования. Легендата е на български, английски и немски език. Текстовата информация е на български и английски.

Заявител: Община Троян