Релефна карта на Природен парк „Рилски манастир“ Релефна карта на Природен парк „Рилски манастир“
Хоризонтален мащаб: 1:30 000
Вертикален мащаб: 1:30 000
Вид: релефна
Формат: 90/140 cm

Допълнителна информация