Релефна карта на България Релефна карта на България
Хоризонтален мащаб: 1:570 000
Вертикален мащаб: 1: 90 000
Вид: релефна
Формат: 108/82 cm

Допълнителна информация