София и околностите София и околностите
Мащаб: 1:120 000
Вид: туристическа; дипляна
Формат: 50/70 cm; сгънат 8/14 cm

Допълнителна информация

Десетте планински първенци на България Десетте планински първенци на България
Мащаб: 1:70 000 - 1:150 000
Вид: туристическа; дипляна
Формат: 50/70 cm; сгънат 8/14 cm

Допълнителна информация

Осоговска планина Осоговска планина
Мащаб: 1:50 000
Вид: туристическа; дипляна
Формат: 70/100 cm; сгънат 12/22 cm

Допълнителна информация

Осоговска планина - стенна карта Осоговска планина
Мащаб: 1:50 000
Вид: туристическа; стенна
Формат: 124/100 cm

Допълнителна информация

Странджа

Странджа
Мащаб: 1:200 000
Вид: туристическа; дипляна
Формат: 70/100 cm; сгънат 12/22 cm

Допълнителна информация