Пан-Европейски транспортни коридори Пан-Европейски транспортни коридори
Мащаб: 1:2 800 000
Вид: транспортна; стенна
Формат: 80/100 cm

Допълнителна информация

Пан-Европейски транспортни коридори през Р. България Пан-Европейски транспортни коридори през Р. България
Мащаб: 1:600 000
Вид: транспортна; стенна
Формат: 70/100 cm

Допълнителна информация

Железопътните линии в Р. България Железопътните линии в Р. България
Вид: транспортна; стенна
Формат: 70/100 см

Допълнителна информация

Железопътните линии в Р. България Железопътните линии в Р. България
Вид: транспортна; настолна
Формат: 30/42 cm

Допълнителна информация

Европейските железопътни коридори през Р. България Европейските железопътни коридори през Р. България
Вид: транспортна; настолна
Формат: 30/42 cm

Допълнителна информация