Релефна карта на Природен парк „Българка“

Релефна карта на Природен парк „Българка“ Релефна карта на Природен парк "Българка";
Хоризонтален мащаб: 1:30 000
Вертикален мащаб: 1:16 000
Вид: релефна
Формат: 90/160 cm

 

Картата е елемент от мобилна експозиция на релефен информационен модел, създаден за нуждите на Дирекцията на Природен парк "Българка". Релефният модел е съвместна разработка на Давгео ЕООД и КартГео ООД. Картата обхваща територията на Природен парк "Българка" и нагледно представя:
  • хидрографията на района;
  • пътна мрежа и пътеки;
  • туристически хижи, туристически заслони, хотели;
  • манастири и културно-исторически забележителности;
  • природни забележителности;
  • защитени територии;
  • туристически маршрути.