Релефна карта на Природен парк „Рилски манастир“ Релефна карта на Природен парк „Рилски манастир“
Хоризонтален мащаб: 1:30 000
Вид: релефна
Формат: 90/140 cm

 

Картата е елемент от релефен информационен модел, ситуиран в Информационния център на ПП "Рилски манастир". Картата обхваща територията на Природен парк "Рилски манастир" и части от Национален парк "Рила" и нагледно представя:
  • хидрографията на района;
  • пътна мрежа и пътеки;
  • туристически хижи, туристически заслони, хотели;
  • манастири и културно-исторически забележителности;
  • природни забележителности;
  • защитени територии;
  • туристически маршрути.