Троян - табло

Троян
Мащаб: 1:6 000
Вид: туристическа; външно информационно табло
Формат: 110/160 cm
Заявител: Община Троян

 

В картата ще намерите:
  • пълна информация за територията на гр. Троян и туристическата инфраструктура на района;
  • списък на всички улици;
  • администативните, културни и стопански обекти;
  • важни телефонни номера.

Езиково изпълнение на картата: български език и транслитерация на латиница на основните географски наименования. Легендата е на български, английски и немски език. Текстовата информация е на български и английски.

Заявител: Община Троян