Община Царево Община Царово
Пилотен проект за местно развитие „Странджа“
Мащаб: 1:60 000

 

Обхват: територията на община Царево.

В картата са представени: 
  • границите на община Царево;
  • информация за територията и туристическата инфраструктура на района;
  • списък на най-атрактивните туристически обекти на територията на общината.

Езиково изпълнение на картата: български език.