Десетте планински първенци на България Десетте планински първенци на България
Мащаб: 1:70 000 - 1:150 000
Вид: туристическа; дипляна
Формат: 50/70 cm; сгънат 8/14 cm

 

Обхват: Отделни карти на десетте най-високи върхове на планини на територията на Р. България. Мащабът е различен мащаб за отделните карти.

Картата е изработена по поръчка на БТС и представя с отделни карти подходите и изградената туристическа инфраструктура към 10-те планински първенци на Р. България: вр. Мусала – 2925 м (Рила), вр. Вихрен – 2914 м (Пирин), вр. Ботев – 2376 м (Стара планина), Черни връх – 2290 м (Витоша), вр. Руен – 2251 м (Осоговска планина), Гоцев връх – 2212 м (Славянка), вр. Голям Перелик – 2191 м (Родопи), вр. Радомир – 2029 м (Беласица), вр. Руй – 1706 м (Руй), вр. Богдан – 1604 м. (Средна гора). Картите са подкрепени с текстова информация и снимков материал. Посочени са местата, където може да се получи печат удостоверяващ изкачването на всеки връх.

Езиково изпълнение на картата: български език и транслитерация на латиница на основните географски наименования. Легендата е на български и  английски език.

Десетте планински първенци на България Десетте планински първенци на България Десетте планински първенци на България