България – карта на защитените територии България – карта на защитените територии
Мащаб: 1:600 000
Вид: специална; дипляна
Формат: 70/100 cm; сгънат 12/22 cm

 

Обхват: Р. България. Картата е изработена по поръчка на Министерството на околната среда и водите и представлява обзорна природо-географска карта, съдържаща границите на 15-те РИОСВ, на които е разделена страната и 873 защитени територии в Р. България, в това число: национални паркове - 3, природни паркове – 10, резервати – 54, поддържани резервати – 34, защитени местности – 422, природни забележителности – 350.

На гърба на картата е поместен списък на защитените територии в Р. България, разпределени по РИОСВ, представени са 3-те национални парка, данни за 10-те природни парка и 15-те РИОСВ в страната.

България – карта на защитените територии България – карта на защитените територии