Защитените територии в България Защитените територии в България
Мащаб: 1:400 000
Вид: специална; стенна
Формат: 100/140 cm

 

Обхват: Р. България. Картата е изработена по поръчка на Министерството на околната среда и водите и представлява обзорна природо-географска карта, съдържаща границите на 15-те РИОСВ на които е разделена страната и 873 защитени територии в Р. България, в това число национални паркове - 3, природни паркове – 10, резервати – 54, поддържани резервати – 34, защитени местности – 422, природни забележителности – 350.

Поместен е списък на защитените територии в Р. България, разпределени по РИОСВ.

Защитените територии в България