Пан-Европейски транспортни коридори Пан-Европейски транспортни коридори
Мащаб: 1:2 800 000
Вид: транспортна; стенна
Формат: 80/100 cm

 

Обхват: Карта на Пан-Европейската територия с нанесени транспортните коридори.

Изданието е изработено по поръчка на Народното събрание на Р. България и предствалява политическа карта на Централна и Източна Европа с трасетата на пан-европейски транспортни коридори.