Странджа / Йълдъз – планината без пожари Странджа / Йълдъз – планината без пожари
Мащаб: 1:100 000
Вид: за защита от пожари; стенна
Формат: 110/128 cm

 

В изпълнение на трансграничния проект „Странджа / Йълдъз е планината без пожари“ е проектирана и изработена карта в мащаб 1:100 000 на над 13 100 км² горска територия, обхващаща района на държавната граница между Р. България и Р. Турция по протежение на 182 км.

Картата предсатвя релефа, хидрографията, населените места, пътната мрежа и административните граници на територията на двете страни. Нейното специално съдържание указва границите на българските и турските горски стопанства, класовете на пожароопасност на територии в обхвата на проекта, специализираните служби и изградената противопожарна инфраструктура, защитените територии и обектите привличащи голям брой посетители, които повишават пожарната опасност в района на Странджа.

Картата е съвместно издание на КартГео ООД и  Екопан – Бургас

Странджа / Йълдъз – планината без пожари