Картографски произведения на КартГео ООД са включени в дарение на БКА за библиотеката на ООН в Ню Йорк

1 National reportКартГео ООД се включи със свои картографски произведения в дарението, което Българска картографска асоциация (БКА) направи за библиотеката на ООН, при Постоянното представителство на Република България към ООН в Ню Йорк, САЩ, във връзка с обявената Международна година на картата 2015-2016.

23 май 2015

Представяне на КартГео ООД в Международна картографска изложба, FIG Working Week, София 2015

1 National reportКартата „Странджа / Йълдъз е планината без пожари“, съвместно издание на КартГео ООД и Екопан – Бургас, бе представена на картографска изложба по случай Международната година на картата 2015-2016, по време на FIG Working Week 17-21 май 2015, София. Изложбата бе организирана от Българска картографска асоциация, с подкрепата на Международната картографска асоциация.

22 май 2015

КартГео ООД създаде първата трансгранична карта на Странджа за борба с пожари

1 National reportВ изпълнение на трансграничния проект „Странджа / Йълдъз е планината без пожари“ е проектирана и изработена карта в мащаб 1:100 000 на над 13 100 км² горска територия, обхващаща района на държавната граница между Р. България и Р. Турция по протежение на 182 км. Картата е съвместно издание на КартГео ООД и Екопан – Бургас.

Картата изобразява релефа, хидрографията, населените места, пътната мрежа и административните граници на територията на двете страни. Нейното специално съдържание указва границите на българските и турските горски стопанства, класовете на пожароопасност на територии в обхвата на проекта, специализираните служби и изградената противопожарна инфраструктура, защитените територии и обектите привличащи голям брой посетители, които повишават пожарната опасност в района на Странджа.

24 януари 2015

Участие на КартГео ООД в Международна картографска изложба в Дрезден, Германия

1 National reportКартГео ООД представи свои картографски произведения на Международна картографска изложба. Изложбата съпровождаше 26-тата Международна картографска конференция, която се проведе през август 2013 г. в гр. Дрезден, Германия.

3 септември 2013

Дейности на КартГео ООД в Националнен доклад за развитието на картографията в България за периода 2007-2011 г.

1 National reportДейности на КартГео ООД бяха включени в Националния доклад за картографските дейности в България за периода 2007-2011 г., подготвен от Българска картографска асоциация и представен на 15-тата Генерална Асамблея на Международната картографска асоциация, Париж, Франция, август 2011 г.

Септември 2013