Представяне на КартГео ООД на специална изложба в Софийския университет в Деня на картата

1 National reportКартГео ООД представи свои туристически карти на картографска изложба, част от отбелязването на Деня на картата – 7 ноември 2016 г., организиран от Българска картографска асоциация, СУ „Св. Климент Охридски“ и НИГГ – БАН и посветен на обявената от ООН Международна година на картата 2015-2016.

8 ноември 2016

Излезе от печат атрактивна карта на туристически район „Юндола“

1 National reportКартГео ООД издаде карта на туристически район „Юндола“. Картата представя актуална информация за територията на Учебно опитно горско стопанство “Юндола” и богата информация за туристически хижи и заслони, защитени територии, природни забележителности, исторически забележителности и др. Посочени са всички пешеходни и вело маршрути с цвят на маркировката и времетраене на преходите. Картата е изработена по заявка на сдружение „Байкария“.

10 август 2016

Излезе от печат нова подробна туристическа карта на Странджа

1 National reportПредставяме Ви най-новата туристическа карта на Странджа. Картата включва пълните географски граници на Странджа планина на територията на България и част от планината на турска територия.

На територията на България, картата обхваща 3760 кв. км от Бургаска област (8 общини), както и 685 кв. км от Ямболска област (2 общини). От Бургаска област в картата изцяло попадат общините Средец, Созопол, Приморско, Царево, Малко Търново, както и значителни части от общините Бургас, Карнобат и Камено. От Ямболска област, в обхвата на картата са и атрактивни части от общините Болярово и Стралджа. Детайлно са представени Старобългарският пограничен вал ЕРКЕСИЯТА (вкл. Малката Еркесия), природен парк Странджа и Странджанското черноморско крайбрежие – от протока Форос до Инеада. От турската територия, картата обхваща части от областите Къркларели и Одрин, разположени по протежението на 187,5 км от държавната граница между двете страни.

Чрез подробна общогеографска информация за територията, картата представя изградената инфраструктура и туристическия потенциал на региона, с акцент върху ефективно функциониращата туристическа инфраструктура, оценените културни и исторически забележителности, установените защитени територии, приетите административни граници и др. Картата е съвместно издание на КартГео ООД и Екопан – Бургас.

12 август 2016

Ново издание на картата „100 национални туристически обекта“

1 National reportИзлезе от печат актуализирано издание на картата „100 национални туристически обекта“. Картата е създадена по поръчка на БТС за популяризиране на Националното туристическо движение „Опознай България – 100 национални туристически обекта”. Всички обекти са обозначени с рисунки-миниатюри. За всеки обект е поместена актуална информация: работно време, телефони за връзка.

1 юни 2016

Дарение от съвременни картографски продукти за Библиотеката на Народното събрание на Република България

1 National reportКартГео ООД предостави на Библиотеката на Народното събрание на Република България дарение във връзка с обявената от ООН Международна година на картата 2015-2016. Дарението включва 10 съвременни картографски продукта.

Дарението бе представено в заключителната част на среща на Комисията по икономическа политика и туризъм и Комисията по културата и медиите към 43-тото Народно събрание на Р. България с Българската картографска асоциация. Срещата бе своеобразна кулминация на поредица от прояви, които страната ни организира по повод обявената от ООН Международна година на картата 2015-2016.

28 април 2016