Странджа Странджа
Пилотен проект за местно развитие „Странджа“
Община Малко Търново, Община Царево, Община Средец
Мащаб: 1:110 000
Формат: 70/100 cm

 

Обхват: Българската част от планината Странджа.

В картата са представени:
 • границите на територията по Пилотен проект за местно развитие „Странджа“;
 • информация за територията и туристическата инфраструктура на района.

Езиково изпълнение на картата: български език.

Община Малко Търново Община Малко Търново
Пилотен проект за местно развитие „Странджа“
Мащаб: 1:60 000

 

Обхват: територията на община Малко Търново.

 • В картата са представени: 
 • границите на община Малко Търново;
 • информация за територията и туристическата инфраструктура на района;
 • списък на най-атрактивните туристически обекти на територията на общината.

Езиково изпълнение на картата: български език.

 

Община Царево Община Царово
Пилотен проект за местно развитие „Странджа“
Мащаб: 1:60 000

 

Обхват: територията на община Царево.

В картата са представени: 
 • границите на община Царево;
 • информация за територията и туристическата инфраструктура на района;
 • списък на най-атрактивните туристически обекти на територията на общината.

Езиково изпълнение на картата: български език.

 

Община Средец Община Средец
Пилотен проект за местно развитие „Странджа“
Мащаб: 1:60 000

 

Обхват: територията на община Средец.

В картата са представени: 
 • границите на община Средец;
 • информация за територията и туристическата инфраструктура на района;
 • списък на най-атрактивните туристически обекти на територията на общината.

Езиково изпълнение на картата: български език.

100 национални туристически обекта, 2010 100 национални туристически обекта, 2010
Мащаб: 1:800 000
Вид: туристическа; дипляна
Формат: 50/70 cm; сгънат 9/12 cm

 

Обхват: Територията на Р. България.

Картата е създадена по поръчка на БТС за популяризиране на Националното туристическо движение „Опознай България – 100 национални туристически обекта” Всички обекти са обозначени с рисунки-миниатюри. За всеки обект е поместена актуална информация: адрес, работно време, телефони за връзка, място за поставяне на печат и възможности за нощувка в бази на БТС.