Железопътните линии в Р. България Железопътните линии в Р. България
Вид: транспортна; стенна
Формат: 70/100 см

 

Обхват: Територията на Р. България с нанесени всички железопътни линии, ж.п. гари и спирки.

Изданието предствалява схематична стенна карта, изработена по поръчка и в съответствие с изискванията на Национална компания Железопътна инфраструктура и изобразява съществуващата железопътна инфраструктура на Р. България към края на 2009 г. Посочени са типа и състоянието на отделните елементи на железопътната инфраструктура.

Заявител: Национална компания Железопътна инфраструктура.

Железопътните линии в Р. България

Железопътните линии в Р. България Железопътните линии в Р. България
Вид: транспортна; настолна
Формат: 30/42 cm

 

Обхват: Територията на Р. България с нанесени всички железопътни линии и ж.п. гари.

Изданието предствалява схематична карта, изработена по поръчка и в съответствие с изискванията на Национална компания Железопътна инфраструктура и изобразява съществуващата железопътна инфраструктура на Р. България към края на 2009 г. Посочени са типа и състоянието на отделните елементи на железопътната инфраструктура (без ж.п. спирките).

Заявител: Национална компания Железопътна инфраструктура.

Железопътните линии в Р. България

Европейските железопътни коридори през Р. България Европейските железопътни коридори през Р. България
Вид: транспортна; настолна
Формат: 30/42 cm

 

Обхват: Територията на Р. България с трасетата на  европейските железопътни коридори, прминаващи през Р. България.

Изданието предствалява схематична карта, изработена по поръчка и в съответствие с изискванията на Национална компания Железопътна инфраструктура и изобразява трасетата на  европейските железопътни коридори, прминаващи през Р. България към края на 2009 г. Посочени са типа и състоянието на отделните елементи на железопътната инфраструктура (без ж.п. спирките).

Заявител: Национална компания Железопътна инфраструктура.

Европейските железопътни коридори през Р. България

 

Геоложка карта на северната част на площ "Керасова чука"
Мащаб: 1:2 000
Вид: геоложка карта
Формат: 75/75 cm

 

Геоложка карта на северната част на площ "Керасова чука"
Мащаб: 1:5 000
Вид: геоложка карта
Формат: 97/60 cm