Троян - табло

Троян
Мащаб: 1:6 000
Вид: туристическа; външно информационно табло
Формат: 110/160 cm
Заявител: Община Троян

 

В картата ще намерите:
 • пълна информация за територията на гр. Троян и туристическата инфраструктура на района;
 • списък на всички улици;
 • администативните, културни и стопански обекти;
 • важни телефонни номера.

Езиково изпълнение на картата: български език и транслитерация на латиница на основните географски наименования. Легендата е на български, английски и немски език. Текстовата информация е на български и английски.

Заявител: Община Троян

 

 

Троян Троян
Мащаб: 1:30 000
Вид: туристическа; дипляна
Формат: 70/100 cm; сгънат 12/22 cm

 

Обхват: град Троян и прилежащите територии.

Картата обхваща най-атрактивната част на Троянската планина и предлага изключително подробна информация за туристическите обекти, маршрути и атракции, които се предлагат на жителите и гостите на Община Троян. Тук ще намерите балнеоложки курорти, планински ски център, предложения за панорамни излети, планински веломаршрути, езда на елитни коне, районите, осигурени с карти за туристическо ориентиране, данни за навигационни GPS приемници и др. На гърба на картата е представен едромащабен план на гр. Троян с информация за всички улици и важни телефонни номера. Поместена е рекламна информация за атрактивни туристически обекти, географско описание на региона, панорамна карта на Туристически комплекс Беклемето. Представени са някои пешеходни, вело и конни маршрути.

Езиково изпълнение на картата: български език и транслитерация на латиница на основните географски наименования. Легендата е на български, английски и немски език. Текстовата информация е на български и английски.

Троян Троян

Троян - стенна карта Троян
Мащаб: 1:30 000
Вид: туристическа; стенна
Формат: 70/100 cm

 

Обхват: град Троян и прилежащите територии.

Картата обхваща най-атрактивната част на Троянската планина и предлага изключително подробна информация за туристическите обекти, маршрути и атракции, които се предлагат на жителите и гостите на Община Троян. Тук ще намерите балнеоложки курорти, планински ски център, предложения за панорамни излети, планински веломаршрути, езда на елитни коне, районите, осигурени с карти за туристическо ориентиране, данни за навигационни GPS приемници и др. На гърба на картата е представен едромащабен план на гр. Троян с информация за всички улици и важни телефонни номера. Поместена е рекламна информация за атрактивни туристически обекти, географско описание на региона, панорамна карта на Туристически комплекс Беклемето. Представени са някои пешеходни, вело и конни маршрути.

Езиково изпълнение на картата: български език и транслитерация на латиница на основните географски наименования. Легендата е на български, английски и немски език. Текстовата информация е на български и английски.

Троян - стенна карта

Старосел Старосел
Мащаб: 1:50 000
Вид: туристическа; дипляна
Формат: 50/70 cm; сгънат 8/14 cm

 

Обхват: основната част на Същинска Средна гора, района на гр. Хисаря и с. Старосел.

В картата ще намерите:
 • най-атрактивната част на Същинска Средна гора;
 • актуална и точна информация за разкритите тракийски обекти в района на Старосел;
 • информация за територията и туристическата инфраструктура на района;
 • всички туристически маршрути с цвят на маркировката и времетраене на преходите;
 • координати за GPS приемници на туристическите обекти.

Езиково изпълнение на картата: български език и транслитерация на латиница на основните географски наименования. Легендата е на български и английски език. Текстовата информация е на български и английски.

Старосел Старосел

Старосел - стенна карта Старосел
Мащаб: 1:50 000
Вид: туристическа; стенна
Формат: 50/70 cm

 

Обхват: основната част на Същинска Средна гора, района на гр. Хисаря и с. Старосел.

В картата ще намерите:
 • най-атрактивната част на Същинска Средна гора;
 • актуална и точна информация за разкритите тракийски обекти в района на Старосел;
 • информация за територията и туристическата инфраструктура на района;
 • всички туристически маршрути с цвят на маркировката и времетраене на преходите;
 • координати за GPS приемници на туристическите обекти.

Езиково изпълнение на картата: български език и транслитерация на латиница на основните географски наименования. Легендата е на български и английски език. Текстовата информация е на български и английски.

Старосел - стенна карта