КартГео представи своя карта на изложба в гр. Токио, Япония

ICC2019 BG     КартГео представи туристическата карта на Община Созопол на Международна картографска изложба в гр. Токио, Япония. Изложбата бе в рамките на 29-тата Международна картографска конференция, 15-20 юли 2019 г. Това е най-големият международен картографски форум, който се провежда на две години. Фирма КартГео участва в изложбата за четвърти път, след представянето в гр. Дрезден, Германия (2013 г.), гр. Рио де Жанейро, Бразилия (2015 г.) и гр. Вашингтон, САЩ (2017 г). Туристическата карта на Община Созопол (съвместно издание на КартГео и Геопан) бе част от експозицията, представяща последни издания на българската картография. Картографските произведения от България бяха представени от Българска картографска асоциация – национален представител в Международната картографска асоциация.
    Картата на Община Созопол е в мащаб 1:50 000 и представя изградената инфраструктура и туристическия потенциал на региона чрез подробна общогеографска информация за територията с акцент върху ефективно функциониращата туристическа инфраструктура, оценените културни и исторически забележителности, съществуващите административни граници, териториите за ловен туризъм, както и уникални защитени територии: части от Странджа планина, 3 резервата, 16 защитени местности и 11 природни забележителности. Изобразената територия на картата е важна част от древния Via Pontika, днес познат като световен път на птиците. На гърба на картата са разположени едромащабна карта на общинския център Созопол в М 1:15 000 и информационна част, която разкрива природните и културните забележителности на района, предоставяща допълнителни сведения за туристическия потенциал на Общината.

Още за изданието

 Релефна карта на БългарияРелефна карта на БългарияРелефна карта на България

23 юли 2019