Железопътните линии в Р. България Железопътните линии в Р. България
Вид: транспортна; стенна
Формат: 70/100 см

Допълнителна информация

Железопътните линии в Р. България Железопътните линии в Р. България
Вид: транспортна; настолна
Формат: 30/42 cm

Допълнителна информация

Европейските железопътни коридори през Р. България Европейските железопътни коридори през Р. България
Вид: транспортна; настолна
Формат: 30/42 cm

Допълнителна информация

Геоложка карта на северната част на площ Геоложка карта на северната част на площ "Керасова чука"
Мащаб: 1:2 000
Вид: геоложка карта
Формат: 75/75 cm
Геоложка карта на северната част на площ Геоложка карта на северната част на площ "Керасова чука"
Мащаб: 1:5 000
Вид: геоложка карта
Формат: 97/60 cm